อยากสอบติดสาธิตให้มาเรียนที่บ้านรักเรียน

บ้านรักเรียนประชาสัมพันธ์


ดูคะแนนบ้านรักเรียนได้ที่นี่

30 พฤศจิกายน 2557


อ่านต่อ

เรียนที่บ้านรักเรียน ลูกของท่านจะเก่ง-ดี และเหนือกว่าใคร ในการสอบแข่งขันทุกสนามสอบ

25 กรกฎาคม 2555


เปิดสอน 5 วิชาหลักดังนี้ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

อ่านต่อ

เว็บไซต์บ้านรักเรียนกำลังมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

25 กรกฎาคม 2555


เว็บไซต์บ้านรักเรียนกำลังมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในบางส่วน อาจทำให้มีการแสดงผลที่ผิดพ

อ่านต่อข่าวการศึกษา